Trạng thái

Các trạng thái chuyển của đơn hàng trên hệ thống Goship.

900: Đơn mới (Đơn đã lưu chưa được gửi sang HVC)

901: Chờ lấy hàng (Chờ HVC điều phối đơn cho bưu tá)

902: Lấy hàng (Bưu tá đang trên đường tới lấy hàng)

903:: Đã lấy hàng (Bưu tá đã nhận hàng từ shop)

904: Giao hàng (Hàng đang được đi giao cho khách)

905: Giao thành công (Đã giao hàng cho khách thành công)

906: Giao thất bại (Bưu tá không giao được hàng)

907: Đang chuyển hoàn (Hàng giao thất bại đang được chuyển ngược trở lại trả shop)

908: Chuyển hoàn (Hàng giao thất bại gửi trả shop)

909: Đã đối soát (Đơn hàng đã thực hiện đối soát với hãng)

910: Đã đối soát khách (Đơn hàng đã thực hiện đối soát với khách)

911: Đã trả COD cho khách (Goship đã chuyển khoản COD cho khách hàng)

912: Chờ thanh toán COD (Đơn hàng đã thực hiện thanh toán nhận COD từ hãng)

913: Hoàn thành (Đơn hàng Hoàn thành - Kết thúc quá trình chuyển phát)

914: Đơn hủy (Đơn hàng đã bị hủy - Khách hủy hoặc shop hủy)

915: Chậm lấy/giao (Có thể do shop hoặc bưu tá)

916: Giao hàng một phần (Đơn hàng giao hàng một phần (khách đổi trả 1 sp))

1000: Đơn lỗi