Nền tảng ERP, Fulfillment cho kinh doanh online.

Nền tảng giao nhận xuyên biên giới.

Tool phân tích dữ liệu bán hàng tiktok.

Tool phân tích dữ liệu shopee

Sàn bán buôn B2B Việt Nam & Quốc tế

Quản lý giao hàng thất bại

Giảm tới 30% tỷ lệ đơn hoàn

Quản lý tổng thể đơn giao thất bại

Khắc phục tình trạng bưu tá “fake” giao

Tăng tỷ lệ giao hàng thành công

Giảm lo âu & tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn