Nền tảng ERP, Fulfillment cho kinh doanh online.

Nền tảng giao nhận xuyên biên giới.

Tool phân tích dữ liệu bán hàng tiktok.

Tool phân tích dữ liệu shopee

Sàn bán buôn B2B Việt Nam & Quốc tế

Nơi hội tụ các chuyên gia kinh doanh online.

Tool phân tích ads và xu hướng Tiktok.

Quy định bồi thường

Trong tất cả các trường hợp khi xảy ra vấn đề, Goship Express sẽ đại diện cho Quý khách làm việc với ĐTVC để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách theo quy định ban đầu.

Goship Express và Đối tác vận chuyển (ĐTVC) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình vận chuyển được gây ra do lỗi của Goship Express hoặc lỗi từ ĐTVC. Trách nhiệm của Goship Express và ĐTVC chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Lưu ý:
– Tất cả các đơn hàng gửi qua Goship Express Quý khách cần sử dụng dịch vụ Khai giá để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra vấn đề.

1. Giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi hay Giá trị đơn hàng (GTĐH) được xác định theo quy định này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của Goship Express và các ĐTVC.

2. Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi được xác minh bằng một trong các cơ sở sau:

  • Hóa đơn GTGT: Là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Người gửi cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn đỏ”), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Người gửi đã khai trên Đơn hàng.
  • Hóa đơn bán lẻ: Là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn bán lẻ với điều kiện hóa đơn phải có đóng dấu mộc của cửa hàng (tức là cửa hàng đã đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, đóng thuế theo phương pháp cấn trừ trực tiếp).

3. Mức bồi thường

3.1. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường trả cho Shop sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

3.2. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa

3.2.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc

3.2.1.1. Đối với tất cả những đơn hàng KHÔNG KHAI GIÁ: Đền bù 4 lần cước phí đơn hàng.

3.2.1.2. Đối với đơn hàng CÓ KHAI GIÁ, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp được quy định bởi các ĐTVC như sau: 

Đơn vị vận chuyểnHóa đơnMức đền bù
GHTK100% giá trị (Tối đa 10 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
NJV100% giá trị (Tối đa 20 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
GHN100% giá trị (Tối đa 10 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
VNPOST100% giá trị (Tối đa 100 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
NTX100% giá trị (tối đa 20 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
VIETTEL POST100% giá trị (tối đa 10 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
HOLA SHIP100% giá trị (tối đa 10 triệu VND)
KhôngTối đa 4 lần cước phí
Bảng quy định mức đền bù trong trường hợp mất hàng của các ĐTVC.

– Trong trường hợp 4 lần cước phí lớn hơn giá trị đơn hàng, sẽ lấy giá trị đơn hàng làm căn cứ đền bù.
– Trong trường hợp giá trị hàng hóa vượt quá giá trị bồi thường tối đa của từng trường hợp, đơn hàng sẽ được đền bù mức tối đa.
– Các đơn hàng của VNPOST lấy số tiền COD làm căn cứ bồi thường.

3.2.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng

Giá trị đền bù cho Bưu gửi bị hư hỏng được xác định như sau: Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường mục (3.2.1) * Tỷ lệ hư hỏng

LOẠI HƯ HỎNGMỨC ĐỀN BÙGIÁ TRỊ ĐỀN BÙ
Rách, vỡ, ướt thùng hàng5%Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 5%
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)10%Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 10%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)20%Mức đền bù theo chính sách mất hàng(trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá)  x 20%
Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại từ 1% đến 30%30%Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 30%
Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại từ 31% đến 50%50%Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 50%
Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại vượt quá 50%100%Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 100%

4. Trường hợp Goship và ĐTVC được miễn trừ trách nhiệm

Goship và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hoá trong các trường hợp như sau:

  • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm từ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
  • Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
  • Hàng hóa bị tịch thu do Quy định của Cơ quan Chức năng xuất phát từ lỗi của Người gửi

Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

  • Hàng hóa được ĐTVC chứng minh là đã bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Người gửi đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Người gửi.
  • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Người gửi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Người gửi đã cung cấp.
  • Trường hợp ĐTVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc ĐTVC không liên hệ được với Người gửi, thì ĐTVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, ĐTVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Người gửi vi phạm pháp luâṭ về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
  • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Người gửi vi phạm thì ĐTVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Người gửi gây ra.