Nhận hoàn tiền lên tới 50% cho mỗi 10 đơn giao thành công - Áp dụng cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay!

goship

Quy định khiếu nại

I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thời hiệu khiếu nại:  Việc khiếu nại quy định tại Điều này phải được lập thành văn bản. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau: Thời hiệu khiếu nại đối với dịch vụ chuyển phát Bưu gửi bằng xe máy: 01 (một) tháng, kể từ ngày kết thúc … Read more

Quy định bồi thường

Trong tất cả các trường hợp khi xảy ra vấn đề, Goship Express sẽ đại diện cho Quý khách làm việc với ĐTVC để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách theo quy định ban đầu. Goship Express và Đối tác vận chuyển (ĐTVC) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng, … Read more

Quy định vận chuyển hàng hóa

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN Các chất ma tuý (bao gồm cả tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý, kể cả các chất dùng trong y tế và nghiên cứu khoa học), các chất kích thích thần kinh. Vũ khí đạn dược … Read more